Inženýrské služby

NOVINKA! Chcete stavět a nevíte si rady se stavebním povolením? Budete-li mít zájem, můžeme Vám nabídnout profesionální komplexní inženýrské služby pro Váš stavební záměr – od A do Z.

Inženýrské služby 1

Jaké služby nabízíme?

1. Analýzu realizovatelnosti stavebního záměru

Pro Váš stavební záměr zjistíme:

 • Zda Váš záměr vyžaduje, či nevyžaduje v kontextu stavebního zákona povolení. Pokud ano, jaká forma povolení bude potřeba.
 • Zda je Váš záměr v souladu s územně plánovací dokumentací obce.
 • Specifikaci předpokládaných projektových prací (pro stavební část, pro dopravní napojení apod.).
 • Specifikaci dalších požadavků souvisejících s vydáním povolení jako jsou např.
  • požárně-bezpečnostní řešení stavby,
  • vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu,
  • řešení výjimky z obecných požadavků na výstavbu,
  • hydrogeologický průzkum pro vsak dešťových vod, apod.
 • Výstupem pro Vás bude protokol realizovatelnosti stavebního záměru s potřebnými informacemi.
 • V případě požadavku umíme zajistit průběhy inženýrských sítí na stavebním pozemku či v jeho okolí pro identifikaci případných kolizí s výhledovou stavbou.
 • Tuto službu si u nás můžete objednat od 2 000 Kč podle rozsahu požadovaných prací.
 • Její objednání Vás nezavazuje k dalším uvedeným krokům.

2. Projektová dokumentace

Můžeme Vám nabídnout zpracování projektové dokumentace pro Váš stavební záměr včetně případné dokumentace dopravního napojení stavby podle požadavků specifikovaných stavebním úřadem. Stupeň (pro zjednodušení – podrobnost) projektové dokumentace se odvíjí od rozsahu Vašeho stavebního záměru, způsobu využívání stavby, jejího vybavení (např. elektroinstalace
apod.).

Proto je cena za projektovou dokumentaci stanovovaná individuálně.

Máte-li svého projektanta, výborně, naši kolegové zajišťující inženýrskou činnost s ním budou
koordinovat potřebné kroky při zařizování povolení Vaší stavby.

3. Další projektové služby

Umíme pro Vás ve spolupráci s našimi spolupracujícími specialisty zajistit také:

 • požárně-bezpečnostní řešení stavby,
 • vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu,
 • hydrogeologický průzkum pro vsak dešťových vod.

4. Inženýrskou činnost pro povolení stavebního záměru

Zajistíme pro Vás:

 • všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských sítí a ostatní infrastruktury potřebných pro vydání potřebného povolení,
 • zpracujeme a podáme patřičnou žádost na stavební úřad a budeme Vás zastupovat v průběhu celého řízení,
 • vyřídíme žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu, bude-li požadovaná,
 • v případě potřeby podáme žádost o nějakou z výjimek na obecné požadavky na výstavbu (např. umístění blíže než 2 m od hranice sousedního pozemku),
 • připravíme Vám podklady vyžadované stavebním zákonem pro majetkoprávní projednání stavebního záměru (jedná se např. o dokument pro souhlas vlastníka sousedního pozemku s navrhovanou stavbou aj.).

Cena za inženýrskou činnost se odvíjí jednak od typu stavebního řízení, rozsahu potřebných činností ale také, zjednodušeně řešeno, od velikosti obce, kde bude stavba stát, její vybavenosti technickou infrastrukturou (výrazně větší počet správců sítí jejichž stanovisko stavební úřad bude chtít předložit).

Každá stavba by určitě měla projít konfrontací, jak si stojí vůči požadavkům stavebního zákona. I stavby, které podle své zastavěné plochy nevyžadují žádné povolení, musí splnit řadu zákonem daných podmínek, aby tomu bylo opravdu tak. Stačí jeden nesoulad a můžete budovat černou stavbu…. Proto Vám rádi nabídneme nejen naši „analýzu realizovatelnosti stavebního záměru“, ale i další služby, ať si Vaši stavbu můžete bezproblémově užívat.

! Jak službu využít?

Při vyplňování formuláře zaškrtněte pole „Chci pomoci s vyřízením stavebního povolení“ nebo tuto informaci napište do poznámky.