Jak získat stavební povolení?

Na začátku doporučujeme po vlastní ose kontaktovat místní stavební odbor a seznámit jej se záměrem výstavby montované garáže, domku ši přístřešku. V některých případech není stavební povolení ani ohlášení stavby potřeba. Vždy záleží na konkrétním umístění, zastavěnosti plochy a dalších faktorech.

Stavby do 25m2 (garáže, zahradní domky, přístřešky)

Pro stavby do 25m2 zastavěné plochy dle § 103 odst. 1) a stavebního zákona 183/2006 Sb. se nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Takové stavby se povolují v režimu územního souhlasu dle §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb.
Formulář „Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu“ je přílohou č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

  1. K oznámení o záměru stavby zahradního domku se dále přikládá:
  2. Výpis o vlastnictví z katastru nemovitostí
  3. Katastrální situace s označenou parcelou
  4. Zakreslení a okótování zahradního domku na hranici pozemku a budov
  5. Podpisy sousedů
  6. Grafické přílohy stavby
  7. Případně další podklady dle požadavků stavebního úřadu, které zjistíte většinou na vyžádání i telefonicky

Stavby nad 25m2 (garáže, zahradní domky, přístřešky)

Nad 25m2 zastavěné plochy se snadno dostanete v případě, že chcete mít garáž pro 2 auta.

V případě, že chcete postavit garáž se zastavěnou plochou nad 25m2, je nutné zajistit dle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby neboli územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební úřad může obě řízení sloučit.

Formulář této žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je podrobně uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.

Pro každou garáž se zastavěnou plochou přes 25m2 s danými rozměry je nutné vypracovat autorizovaným projektantem individuální projektovou dokumentaci v rozsahu dle vyhlášky včetně situace jejího umístění.

Chcete stavět a nevíte si rady se stavebním povolením? Budete-li mít zájem, můžeme Vám nabídnout profesionální komplexní inženýrské služby pro Váš stavební záměr – od A do Z. Více o této službě se dozvíte zde.

Jak získat stavební povolení? 1